ylaosa3

Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta

Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta on lakisääteinen sosiaalivakuutuksen erikoistuomioistuimeen rinnastuva riippumaton muutoksenhakuelin.

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta Somla ja työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta TTLK yhdistyivät 1.1.2018 sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta SAMU:ksi. Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta käsittelee muun muassa Kansaneläkelaitoksen ja työttömyyskassojen antamista päätöksistä tehdyt valitukset. Lautakunnan toiminnasta säädetään laissa sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnasta (1299/2006). Muutoksenhakulautakunnan päätöksiin haetaan muutosta vakuutusoikeudelta, joka on ylin oikeusaste sosiaalivakuutusasioissa.

Tutustu ratkaisutietokantaamme


Ohjeita muutoksenhakijalle

SAMU NUMEROINA VUONNA 2022

Keskimääräinen käsittelyaika 7kk


Valituksia 42742 kpl


Ratkaisuja 40709 kpl

AJANKOHTAISTA

SAMUn antamia päätöksiä koskeva yleistiedoksianto
In SAMU.

Seuraavia sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan antamia päätöksiä ei ole voitu antaa tiedoksi lain sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnasta (1299/2006) 14 §:n 3 momentin mukaisesti: Asianosainen:

Kolme (3) määräaikaista lakimiehen paikkaa
In SAMU

Samussa on haettavana kolme määräaikaista lakimiehen paikkaa. Tarkemmat tiedot, katso ilmoitus valtiolle.fi.

Yleistiedoksianto asiassa SAMU 35506/23/04 16.4.2024
In TAVarti_samu21

Asianosainen: Bogacionka, Aleksas Asia: Kansaneläkelaitoksen 21.11.2019 antamaa päätöstä koskeva poistohakemus. Kansaneläkelaitoksen poistohakemus ja siihen liitetyt asiakirjat ovat saatavilla sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnassa.