ylaosa3

Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta

Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta on lakisääteinen sosiaalivakuutuksen erikoistuomioistuimeen rinnastuva riippumaton muutoksenhakuelin.

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta Somla ja työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta TTLK yhdistyivät 1.1.2018 sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta SAMU:ksi. Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta käsittelee muun muassa Kansaneläkelaitoksen ja työttömyyskassojen antamista päätöksistä tehdyt valitukset. Lautakunnan toiminnasta säädetään laissa sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnasta (1299/2006). Muutoksenhakulautakunnan päätöksiin haetaan muutosta vakuutusoikeudelta, joka on ylin oikeusaste sosiaalivakuutusasioissa.

Tutustu ratkaisutietokantaamme


Ohjeita muutoksenhakijalle

SAMU NUMEROINA VUONNA 2022

Keskimääräinen käsittelyaika 7kk


Valituksia 42742 kpl


Ratkaisuja 40709 kpl

AJANKOHTAISTA

Yleistiedoksianto asiassa SAMU 42652/23/04 24.5.2024
In TAVarti_samu21

Asianosainen: Eskelinen, Ella Annina Asia: Palvelualojen työttömyyskassan 22.3.2020, 19.4.2020, 17.5.2020, 14.6.2020, 23.7.2020, 9.8.2020, 1.9.2020, 17.3.2021, 9.4.2021, 12.5.2021, 2.6.2021 antamia päätöksiä

Yleistiedoksianto asiassa SAMU 37635/23/04 20.5.2024
In TAVarti_samu21

Asianosainen: Hautala, Aleksi Matias Asia: Kansaneläkelaitoksen 12.9.2023 antamaa päätöstä koskeva valitus. Kansaneläkelaitoksen lausunto ja muutoksenhakulautakunnalle toimitetut asiakirjat ovat saatavilla sosiaaliturva-asioiden