ylaosa3

Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta

Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta on lakisääteinen sosiaalivakuutuksen erikoistuomioistuimeen rinnastuva riippumaton muutoksenhakuelin.

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta Somla ja työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta TTLK yhdistyivät 1.1.2018 sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta SAMU:ksi. Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta käsittelee muun muassa Kansaneläkelaitoksen ja työttömyyskassojen antamista päätöksistä tehdyt valitukset. Lautakunnan toiminnasta säädetään laissa sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnasta (1299/2006). Muutoksenhakulautakunnan päätöksiin haetaan muutosta vakuutusoikeudelta, joka on ylin oikeusaste sosiaalivakuutusasioissa.

Tutustu ratkaisutietokantaamme


Ohjeita muutoksenhakijalle

SAMU NUMEROINA VUONNA 2022

Keskimääräinen käsittelyaika 7kk


Valituksia 42742 kpl


Ratkaisuja 40709 kpl

AJANKOHTAISTA

Yleistiedoksianto asiassa SAMU 40457/23/38 12.6.2024
In TAVarti_samu21

Asianosainen: Pala, Kiran Kumar Asia: Kansaneläkelaitoksen 23.10.2023 antamaa päätöstä koskeva valitus. Kansaneläkelaitoksen lausunto ja muutoksenhakulautakunnalle toimitetut asiakirjat ovat saatavilla sosiaaliturva-asioiden

Yleistiedoksianto asiassa SAMU 28772/23/26 11.6.2024
In TAVarti_samu21

Asianosainen: Koskenkorva, Marko Tapio Asia: Kansaneläkelaitoksen 17.8.2023 antamaa päätöstä koskeva valitus. Kansaneläkelaitoksen lausunto ja muutoksenhakulautakunnalle toimitetut asiakirjat ovat saatavilla sosiaaliturva-asioiden

Yleistiedoksianto asiassa SAMU 38319/23/04 7.6.2024
In TAVarti_samu21

Asianosainen: Butkus, Valdas Asia: Kansaneläkelaitoksen 15.3.2021 antamaa päätöstä koskeva poistohakemus. Kansaneläkelaitoksen poistohakemus ja siihen liitetyt asiakirjat ovat saatavilla sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnassa.