Etusivu

slide-1
Sosiaaliturva-asioiden
muutoksenhakulautakuntaSosiaaliturva-asioiden
muutoksenhakulautakunta
Sosiaaliturva-asioiden
muutoksenhaku-
lautakunta
Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta

Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta on lakisääteinen sosiaalivakuutuksen erikoistuomioistuimeen rinnastuva riippumaton muutoksenhakuelin.

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta Somla ja työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta TTLK yhdistyivät 1.1.2018 sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta SAMU:ksi.

Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta käsittelee muun muassa Kansaneläkelaitoksen ja työttömyyskassojen antamista päätöksistä tehdyt valitukset. Lautakunnan toiminnasta säädetään laissa sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnasta (1299/2006). 

Muutoksenhakulautakunnan päätöksiin haetaan muutosta vakuutusoikeudelta, joka on ylin oikeusaste sosiaalivakuutusasioissa.

Toiminta

Tällainen SAMU on

Käsittelyvaiheet

Näin asiat etenevät

Yhteystiedot

Täältä löydät kaikki yhteystietomme

Tutustu ratkaisutietokantaamme

SAMU numeroina
vuonna 2020

Keskimääräinen käsittelyaika

kk

Valituksia

kpl

Ratkaisuja

kpl

Ajankohtaista