AKT:n lakko tukitoimineen voi vaikuttaa postin kulkuun – Päivitetty 6.3.2023

Päivitys 6.3.2023

AKT:n lakko päättyi 21.2. ja postin kulku on normalisoitunut. Tämän vuoksi aiemmin ilmoitetusta lausuntopyynnöille ja vastineille asetettujen määräaikojen pidennyksestä luovutaan tästä päivästä lukien. Siten määräaikoja, jotka on asetettu tänään 6.3.2023 tai tämän jälkeen ei enää pidennetä.

__________________________________________________________________________

 

Posti on arvioinut työtaistelun hidastavan mm. kirjeiden kulkua viikosta kahteen (arvio 17.2.). Posti seuraa tilannetta ja tiedottaa asiasta sivuillaan https://www.posti.fi/fi/asiakastuki/tiedotteet

SAMUun voi toimittaa asiakirjoja sähköisesti normaalisti turvalomakkeella ja sähköpostitse kirjaamo@samu.fi. Myös asiakirjojen toimittaminen henkilökohtaisesti on mahdollista normaalisti.

SAMU huomioi lakon mahdolliset vaikutukset siten, että lausuntopyynnöille ja vastineille asetettuja määräaikoja pidennetään lakon aikana automaattisesti kahdella viikolla. Tämä ei edellytä muutoksenhakijoilta tai asianosasilta toimenpiteitä. Lakon päättyessä automaattista määräajan pidennystä jatketaan sen hetkisen tilanteen mukaisesti ja pidennyksen päättymisestä kerrotaan eri tiedotteella.

Jos olet lähettämässä kirjeitse SAMUun lisäselvitystä tai muuta lähetystä, josta SAMU ei ole tietoinen, voit tarvittaessa ilmoittaa matkalla olevasta postilähetyksestä sähköpostitse kirjaamo@samu.fi taikka asiakaspalvelunumeroomme 02951 63800 (keskiviikkoisin klo 9-12 ja 14-16 ja muina arkipäivinä klo 9-12 ja 13-15).

Valitettaessa vakuutusoikeuteen SAMUn päätöksestä valitusajan pituus 30 pv. ja postinkululle asetettu tiedoksisaantiaika 7 pv. on sen sijaan säädetty laissa, eikä niitä ole mahdollista pidentää. SAMUn päätökset annetaan lain mukaan tiedoksi postitse, eikä sähköinen tiedoksianto ole mahdollista. Postinkulun mahdollinen viivästyminen kannattaa huomioida myös valitusta vakuutusoikeuteen toimittaessa. Lisätietoja voi saada tuomioistuinlaitoksen tai vakuutusoikeuden sivuilta.

SAMUn päätökset lähetetään sähköisesti postiin, jossa ne tulostetaan ja jaellaan tavallisina kirjelähetyksinä. Postin sähköiseen järjestelmään lähetetyt päätökset ovat kuitenkin luettavissa sähköisen OmaPosti-palvelun kautta. OmaPosti palvelusta ja sen käyttöönotosta, katso https://www.posti.fi/fi/henkiloille/omaposti