Lautakunnan päätöksestä valittaminen

'

Lautakunnan päätöksestä valittaminen 

Muutoksenhakulautakunnan päätöksestä voit valittaa vakuutusoikeuteen. Jos olet tyytymätön sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan antamaan päätökseen, toimi päätökseen liitetyn valitusosoituksen mukaisesti.