Sähköinen asiointi

'

Sähköinen asiointi

Muutoksenhakulautakunnassa sovelletaan lakia sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa. Muutoksenhakulautakunta voi ottaa sähköpostitse vastaan seuraavassa muodossa tallennettuja liitetiedostoja: txt, doc, rtf, html ja pdf. Liitetiedoston maksimikoko on 20 megatavua. Käytettävissä ei toistaiseksi ole muita sähköisen asioinnin tapoja.

Huomioittehan, että muutoksenhakulautakunnan sähköpostiyhteys ei ole salattu! Tämän vuoksi sähköpostilla ei tule lähettää salassa pidettäviä tai arkaluontoista tietoja.