Sähköinen asiointi

'

Sähköinen asiointi

Muutoksenhakulautakunnassa sovelletaan lakia sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa. Muutoksenhakulautakunta voi ottaa sähköpostitse vastaan seuraavassa muodossa tallennettuja liitetiedostoja: txt, doc, rtf, html ja pdf. Liitetiedoston maksimikoko on 20 megatavua. Käytettävissä ei toistaiseksi ole muita sähköisen asioinnin tapoja.

Huomioithan, että muutoksenhakulautakunnan sähköpostiyhteys ei ole salattu! Tämän vuoksi sähköpostilla ei tule lähettää salassa pidettäviä tai arkaluontoista tietoja. Voit tarvittaessa pyytää kirjaamoa, osoite: kirjaamo(at)samu.fi, lähettämään salatun turvapostin, johon vastaamalla voit toimittaa myös salassa pidettäviä tai arkaluontoista tietoja.

Lisäselvityksiä voi toimittaa myös ensiasteen päätöksenantajan kautta. Ensiasteen päätöksenantajat tiedottavat itse sähköisen asioinnin mahdollisuuksistaan.