Muutoksenhakuasioita käsitellään lautakunnassa lähtökohtaisesti kirjallisesti. Suullisia lisäselvityksiä ei voida ottaa vastaan. Asiaa voidaan joltain osin poikkeuksellisesti käsitellä suullisesti hallintolainkäyttölain 38

Read more

Muutoksenhakulautakunnassa sovelletaan lakia sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa. Muutoksenhakulautakunta voi ottaa sähköpostitse tai turvalomakkeella vastaan yleisemmissä muodoissa tallennettuja liitetiedostoja, kuten esimerkiksi .txt,

Read more

LisäselvityksetToimita lisäselvitykset mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta asian käsittely etenisi joutuisasti. Lisäselvityksistä kuullaan kirjallisesti asianosaisia, jollei se ole ilmeisen tarpeetonta. Aikaa

Read more

1.asteen päätöksenantajan itseoikaisu Päätöksenantaja tutkii, voiko se valituksen perusteella itseoikaista valituksenalaisen päätöksen. Jos päätöksenantaja oikaisee päätöksen kaikilta vaatimiltasi osin, se ei

Read more

OikeudenkäyntikulutMuutoksenhakulautakunta ei peri maksua käsittelemistään asioista. Asianosaisille voi syntyä kuluja esimerkiksi asiamiespalkkioista tai lisäselvitysten hankkimisesta. Kulujen korvaamisessa sovelletaan hallintolainkäyttölakia. Muutoksenhakijan

Read more

Lautakunnan päätöksestä valittaminen Muutoksenhakulautakunnan päätöksestä voit valittaa vakuutusoikeuteen. Jos olet tyytymätön sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan antamaan päätökseen, toimi päätökseen liitetyn valitusosoituksen mukaisesti.

Read more