Kaksi (2) lakimiehen virkaa

By in
77

Organisaation esittely

Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta (SAMU) käsittelee ensimmäisenä asteena muun muassa Kansaneläkelaitoksen ja työttömyyskassojen antamista päätöksistä tehdyt valitukset. Lautakunnan toiminnasta säädetään laissa sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnasta (1299/2006). SAMU:ssa on sosiaalivakuutus-, sairausvakuutus- ja työttömyysturvaosastot. Kaikki muutoksenhakuasiat käsitellään sähköisessä asianhallintajärjestelmässä. SAMU tarjoaa joustavat työaikajärjestelyt sekä työkokemuksen kartuttua mahdollisuuden osittaisen etätyön tekemiseen.

SAMU:ssa on yhteensä yli 100 virkasuhteista lakimiestä, notaaria ja toimistohenkilöä sekä noin 70 sivutoimista lautakunnan jäsentä.

Tehtävän kuvaus

Lakimiehen tehtävä on valmistella muutoksenhakuasioita, tehdä perusteltu ratkaisuesitys, laatia tarvittavat asiakirjat sekä esitellä hänelle määrätyt asiat lautakunnan jaostoille.
Asiat käsitellään SAMU:ssa sähköisessä asianhallintajärjestelmässä. Lakimiehelle voidaan antaa myös muita tehtäviä. SAMU:ssa työskentelee yhteensä noin 50 lakimiestä.

Hakijalta odotamme

Kelpoisuusvaatimuksena lakimiehellä on tuomarin virkaan oikeuttava tutkinto. Eduksi katsotaan viimeaikainen työkokemus vastaavista tehtävistä, hallintolainkäytön tuntemus, työttömyysturva- tai sosiaalivakuutusjärjestelmän tuntemus. Hakijalta odotamme lisäksi sujuvaa kirjallista ilmaisua, huolellisuutta, omatoimisuutta ja yhteistyökykyä.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Vakituinen
Työaika: Virastotyöaika
Tehtävä alkaa: 22.3.2021

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Lakimiehen tehtävän palkkaus määräytyy lautakunnan palkkausjärjestelmän mukaisesti 3092,01 – 4638,02 euroa kuukaudessa. Uuden lakimiehen alkupalkka on yleensä kokemuksesta riippuen 3246,61 – 3710,41 euroa kuukaudessa.

Ilmoittautumista koskevat tiedot

Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnalle osoitetut hakemukset pyydetään toimittamaan viimeistään 5.3.2021 klo 16.15 lautakunnan toimistoon, osoite PL 39, 00521 Helsinki (Käyntiosoite: Pasilan virastokeskus, Ratapihantie 7, Helsinki). Hakemukset voi toimittaa myös sähköisesti osoitteeseen: kirjaamo@samu.fi. Hakemuksia ei palauteta.

Lisätietoja tehtävästä

Silja Romo. ylijohtaja 02951 63616 silja.romo@samu.fi
Olli Häkkinen, johtaja 02951 63996 olli.hakkinen@samu.fi

 

54321
(0 votes. Average 0 of 5)