Kaksi (2) notaarin virkaa

Samussa on haettavissa kaksi (2) notaarin virkaa.

Tehtävän kuvaus

Notaarin tehtävänä on lautakuntaan vireille tulleiden valitus- ja poistohakemusasioiden valmistelu. Keskeisiin työtehtäviin kuuluvat tarvittavien asiakirjojen ja lisäselvitysten hankkiminen sekä valmistelumuistioiden laatiminen. Asiat käsitellään SAMU:ssa sähköisessä asianhallintajärjestelmässä. Notaarille voidaan antaa myös muita tehtäviä.
SAMU:ssa työskentelee yhteensä noin 30 notaaria.

Hakijalta odotamme

Kelpoisuusvaatimuksena notaarilla on korkeakoulututkinto tai muutoin hankittu tehtävään edellyttämä koulutus ja kokemus. Eduksi katsotaan viimeaikainen työkokemus vastaavista tehtävistä, hallintolainkäytön tuntemus, työttömyysturva- tai sosiaalivakuutusjärjestelmän tuntemus. Hakijalta odotamme lisäksi sujuvaa kirjallista ilmaisua, huolellisuutta, omatoimisuutta ja yhteistyökykyä.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Vakituinen
Työaika: Virastotyöaika
Tehtävä alkaa: 1.11.2022

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Notaarin tehtävän palkkaus määräytyy lautakunnan palkkausjärjestelmän vaativuusluokan 5 mukaisesti. Tehtäväkohtainen palkanosa on 2 466,09 euroa kuukaudessa. Lisäksi notaarin palkkaukseen kuuluu henkilökohtaiseen suoritukseen perustuva palkanosa enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkasta

Ilmoittautumista koskevat tiedot

Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnalle osoitetut hakemukset pyydetään toimittamaan viimeistään 4.10.2022 klo 16.15 lautakunnan toimistoon, osoite PL 39, 00521 Helsinki (Käyntiosoite: Pasilan virastokeskus, Ratapihantie 7, Helsinki). Hakemukset voi toimittaa myös sähköisesti osoitteeseen: kirjaamo@samu.fi. Hakemuksia ei palauteta.

Lisätietoja tehtävästä

Silja Romo, ylijohtaja
02951 63816
silja.romo@samu.fi