Muutoksenhakijalle

Ohjeita muutoksenhakijalle

Ensiasteen päätöksenantaja liittää antamaansa päätökseen valitusosoituksen, jossa on ohjeet valituksen tekemisestä. Tee valitus kirjallisesti ja määräajassa. Jos olet tyytymätön päätökseen, toimi siihen liitetyn valitusosoituksen mukaisesti.