1. asteen päätöksenantajan itseoikaisu

Päätöksenantaja tutkii, voiko se valituksen perusteella itseoikaista valituksenalaisen päätöksen. Jos päätöksenantaja oikaisee päätöksen kaikilta vaatimiltasi osin, se ei toimita valitusta muutoksenhakulautakuntaan käsiteltäväksi. Jos päätöstä ei oikaista tai päätöstä oikaistaan vain osittain, päätöksenantaja siirtää valituksen lausuntoineen muutoksenhakulautakunnalle, viimeistään 60 päivän kuluessa valitusajan päättymisestä.