Lisäselvitykset

Toimita lisäselvitykset mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta asian käsittely etenisi joutuisasti. Lisäselvityksistä kuullaan kirjallisesti asianosaisia, jollei se ole ilmeisen tarpeetonta. Aikaa lausunnon antamiseen varataan yleensä neljästätoista kolmeenkymmeneen päivään. Jos tämä kuuleminen joudutaan suorittamaan vasta käsittelyn loppuvaiheessa, se pidentää osaltaan käsittelyaikaa. Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta voi hankkia lisäselvitystä myös omasta aloitteestaan esimerkiksi asianosaisilta, terveyspalvelun tuottajilta tai muilta viranomaisilta.

Voit toimittaa lisäselvityksen myös ensiasteen päätöksenantajan kautta. Tällöin päätöksenantaja harkitsee, voiko se oikaista itse päätöksensä. Jos päätöksenantaja ei oikaise itse päätöstään, se toimittaa lisäselvityksen lausuntoineen muutoksenhakulautakunnalle.