Sähköinen asiointi

Muutoksenhakulautakunnassa sovelletaan lakia sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa. Muutoksenhakulautakunta voi ottaa sähköpostitse tai turvalomakkeella vastaan yleisemmissä muodoissa tallennettuja liitetiedostoja, kuten esimerkiksi .txt, .doc, .rtf, .html, .jpg, .png ja .pdf. Liitetiedoston maksimikoko on 20 megatavua.

Huomioithan, että muutoksenhakulautakunnan sähköpostiyhteys ei ole salattu! Tämän vuoksi sähköpostilla ei tule lähettää salassa pidettäviä tai arkaluontoista tietoja, ellei sinulla ole käytössäsi sähköpostin salaavaa ohjelmistoa. Huomioithan myös lähettäessäsi sähköpostia, että sähköpostin lähettäjää ei yleensä voida tunnistaa, ellei sähköpostiosoitetta ole ilmoitettu jo alkuperäisessä valitusasiakirjassa yhteystiedoksi.

Turvalomakkeella voit lähettää tietoturvallisesti viestejä ja asiakirjoja muutoksenhakulautakunnalle. Turvalomakkeelle tunnistaudut Digi- ja väestötietoviraston suomi.fi- palvelua käyttäen verkkopankkitunnuksilla tai sirullisella henkilökortilla. Siirrettäviä tunnistetietoja ovat nimi ja henkilötunnus. Lomakkeelle pääset tästä linkistä.

Älä käytä turvalomaketta, jos et ole itse asianosainen. Tunnistautuneen oma henkilötunnus tulostuu asiakirjoihin ja voi tulla sitä kautta asianosaisten tietoon! Asiamiesten, työnantajien, viranomaisten ja muiden vastaavien tahojen tulee käyttää salattua sähköpostia.

Lisäselvityksiä voi toimittaa myös ensiasteen päätöksenantajan kautta. Ensiasteen päätöksenantajat tiedottavat itse sähköisen asioinnin mahdollisuuksistaan.