Muutoksenhakulautakunta

Muutoksenhakulautakunta

 

Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta on lakisääteinen sosiaalivakuutuksen erikoistuomioistuimeen rinnastuva itsenäinen ja riippumaton muutoksenhakuelin. Lautakunnan toiminnasta säädetään sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnasta annetussa laissa. Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta toimii sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla ja tekee vuosittain tulossopimuksen ministeriön kanssa.

Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta toimii ensimmäisenä muutoksenhakuasteena sosiaali- ja työttömyysturvaa koskevissa toimeentuloturva-asioissa siten kuin asianomaisissa etuuslaeissa erikseen säädetään. Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätöksiin haetaan muutosta vakuutusoikeudelta, joka on ylin oikeusaste sosiaalivakuutusasioissa.