Jaostot

Jaostot

Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta jakautuu puheenjohtajan johtamiin jaostoihin, joissa muutoksenhakuasiat ratkaistaan lautakunnan lakimiehen tai notaarin esittelystä.

Jaostot kokoontuvat etuuslajista ja asian laadusta riippuen viisi- tai kolmijäsenisessä kokoonpanossa, vahvennetussa jaostossa tai täysistunnossa. Puheenjohtaja ratkaisee esittelystä suppeaa harkintaa koskevia asioita. Jaostossa on aina mukana lääkärijäsen, kun jaosto käsittelee asiaa, jonka ratkaiseminen olennaisesti riippuu lääketieteellisestä kysymyksestä. Asia voidaan käsitellä vahvennetussa jaostossa, jos se on tarpeen yhdenmukaisen tulkinnan varmistamiseksi. Täysistunnossa käsitellään asiat, joilla on periaatteellista merkitystä lain soveltamisen kannalta tai jos ratkaisu poikkeaa aikaisemmasta käytännöstä.