Organisaatio ja henkilöstö

Organisaatio ja henkilöstö

Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta jakautuu neljään osastoon, joita ovat sosiaalivakuutusosasto, sairausvakuutusosasto, työttömyysturvaosasto ja hallinto-osasto. Virastoa johtaa ylijohtaja, joka toimii myös sosiaalivakuutusosaston johtajana. Ylijohtaja ja muiden lainkäyttöosastojen johtajat toimivat myös jaostojen puheenjohtajina. Hallinto-osastoa johtaa hallintopäällikkö, joka vastaa lautakunnan talous- ja henkilöstöhallinnosta sekä ulkoistettujen palvelujen toimittajayhteistyöstä.

Lautakunnassa on lisäksi lakimiehiä, notaareja ja toimistohenkilökuntaa, jotka vastaavat käsiteltävien asioiden valmistelusta, esittelystä, päätösten laatimisesta ja postittamisesta sekä muista käsittelyyn liittyvistä toimista. Työntekijöitä lautakunnassa on kaikkiaan hieman yli sata.