Tilastoja ja asiakirjoja

Tilastoja ja lautakunnan toimintaa koskevia asiakirjoja

Alla olevista vireilläoloaikatilastoista näkyvät tarkemmat tiedot asioiden käsittelyajoista. Tiedot ajalta ennen vuotta 2018 on kerätty SAMU:a edeltäneiden sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan Somlan ja työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan TTLK:n tiedoista. Tilastot ovat ladattavissa PDF-dokumentteina.

Ratkaisutilastot

Somla
Ratkaisutilasto 2016
Ratkaisutilasto 2015

TTLK
Ratkaisutilasto 2015
Ratkaisutilasto 2014

Kertymätilastot

Somla
Kertymätilasto 2016
Kertymätilasto 2015

TTLK
Kertymätilasto 2015
Kertymätilasto 2014

Vireilläoloaikatilastot

Somla
Vireilläoloaikatilasto 2015
Vireilläoloaikatilasto 2014

TTLK
Vireilläoloaikatilasto 2015
Vireilläoloaikatilasto 2014

Tulossopimukset

Somla
Tulossopimus 2017
Tulossopimus 2016

Samu
Tulossopimus 2018

Toimintakertomukset

Somla
Toimintakertomus 2016
Toimintakertomus 2015

Toimintakertomuskannanotot

Somla
Toimintakertomuskannanotto 2016
Toimintakertomuskannanotot 2015