Tilastoja ja asiakirjoja

Tilastoja ja lautakunnan toimintaa koskevia asiakirjoja

Alla olevista vireilläoloaikatilastoista näkyvät tarkemmat tiedot asioiden käsittelyajoista.  Tilastot ovat ladattavissa PDF-dokumentteina.

Ratkaisutilastot

Ratkaisutilasto 2018

Kertymätilastot

Kertymätilasto 2018

Vireilläoloaikatilastot

Vireilläoloaikatilasto 2018

Tulossopimukset

Tulossopimus 2018
Tulossopimus 2019
Tulossopimus 2020

Toimintakertomukset

Toimintakertomus 2018

STM:n tilinpäätöskannanotto sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan toimintavuodesta

Tilinpäätöskannanotto 2018