Muutoksenhaun asiakirjoja on jäänyt saapumatta Kelan järjestelmävirheen vuoksi

Kela on tiedottanut järjestelmässään sattuneesta virheestä. Linkki Kelan tiedotteeseen asiassa.

Kela käy läpi kaikki tapaukset ja on yhteydessä niihin asiakkaisiin, joiden asia käsiteellään virheen vuoksi uudelleen. SAMU ei tässä vaiheessa tee muuta kuin odottaa Kelan selvitystä ja puuttuvia asiakirjoja.

Virhe koskee kokonaisuudessaan hyvin pientä osaa muutoksenhakijoista eikä sen korjaaminen edellytä muutoksenhakijoilta toimenpiteitä. Mahdollisesti puutteellisten asiakirjojen johdosta uudelleen käsiteltävien asioiden osalta Kela on yhteydessä asiakkaisiin.