Notaari (2kpl)

By in
292

Organisaation esittely

Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta (SAMU) käsittelee ensimmäisenä asteena muun muassa Kansaneläkelaitoksen ja työttömyyskassojen antamista päätöksistä tehdyt valitukset. Lautakunnan toiminnasta säädetään laissa sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnasta (1299/2006). SAMU:ssa on sosiaalivakuutus-, sairausvakuutus- ja työttömyysturvaosastot. Kaikki muutoksenhakuasiat käsitellään sähköisessä asianhallintajärjestelmässä. SAMU tarjoaa joustavat työaikajärjestelyt sekä työkokemuksen kartuttua mahdollisuuden osittaisen etätyön tekemiseen.
SAMU:ssa on yhteensä yli 100 virkasuhteista lakimiestä, notaaria ja toimistohenkilöä sekä noin 70 sivutoimista lautakunnan jäsentä.

Tehtävän kuvaus

Notaarin tehtävänä on lautakuntaan vireille tulleiden valitus- ja poistohakemusasioiden valmistelu. Keskeisiin työtehtäviin kuuluvat tarvittavien asiakirjojen ja lisäselvitysten hankkiminen sekä valmistelumuistioiden laatiminen. Asiat käsitellään SAMU:ssa sähköisessä asianhallintajärjestelmässä. Notaarille voidaan antaa myös muita tehtäviä.
SAMU:ssa työskentelee yhteensä noin 30 notaaria.

Hakijalta odotamme

Kelpoisuusvaatimuksena notaarilla on korkeakoulututkinto tai muutoin hankittu tehtävään edellyttämä koulutus ja kokemus. Eduksi katsotaan aiempi työkokemus vastaavista tehtävistä, hallintolainkäytön tuntemus, työttömyysturva- tai sosiaalivakuutusjärjestelmän tuntemus. Hakijalta odotamme lisäksi sujuvaa kirjallista ilmaisua, huolellisuutta, omatoimisuutta ja yhteistyökykyä.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Määräaikainen
Työaika: Virastotyöaika
Tehtävä alkaa: 1.11.2019
Määräaikainen, päättyy: 31.12.2020.

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Notaarin tehtävän palkkaus määräytyy lautakunnan palkkausjärjestelmän vaativuusluokan 5 mukaisesti. Tehtäväkohtainen palkanosa on 2 345,01 euroa kuukaudessa. Lisäksi notaarin palkkaukseen kuuluu henkilökohtaiseen suoritukseen perustuva palkanosa enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkasta

Ilmoittautumista koskevat tiedot

Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnalle osoitetut hakemukset pyydetään tallentamaan ensisijaisesti valtion työhakupalveluun www.valtiolle.fi (ID-numero 33-360-2019). Tarvittaessa hakemuksen voi toimittaa sähköpostitse osoitteella paivi.turunen@samu.fi tai kirjallisesti osoitteella Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta, Päivi Turunen, Siltasaarenkatu 12 A, 00530 Helsinki, viimeistään 6.10.2019. Hakemuksia ei palauteta.

Lisätietoja tehtävästä

Olli Häkkinen, johtaja 02951 63996  olli.hakkinen@samu.fi

Toimipiste

Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta
Siltasaarenkatu 12 A 5.krs
00530 Helsinki

Huom! Lautakunnan toimipaikka muuttuu lokakuussa 2019 Helsingin Pasilan virastokeskukseen.

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Tehtävään voidaan soveltaa enintään kuuden (6 kk) kuukauden koeaikaa.

54321
(1 vote. Average 5 of 5)