Notaarin virka

By in
81

Tehtävän kuvaus

Notaarin tehtävänä on lautakuntaan vireille tulleiden valitus- ja poistohakemusasioiden valmistelu. Keskeisiin työtehtäviin kuuluvat tarvittavien asiakirjojen ja lisäselvitysten hankkiminen sekä valmistelumuistioiden laatiminen. Asiat käsitellään SAMU:ssa sähköisessä asianhallintajärjestelmässä. Notaarille voidaan antaa myös muita tehtäviä.
SAMU:ssa työskentelee yhteensä noin 30 notaaria.

Hakijalta odotamme

Kelpoisuusvaatimuksena notaarilla on korkeakoulututkinto tai muutoin hankittu tehtävään edellyttämä koulutus ja kokemus. Eduksi katsotaan aiempi työkokemus vastaavista tehtävistä, hallintolainkäytön tuntemus, työttömyysturva- tai sosiaalivakuutusjärjestelmän tuntemus. Hakijalta odotamme lisäksi sujuvaa kirjallista ilmaisua, huolellisuutta, omatoimisuutta ja yhteistyökykyä.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Vakinainen
Työaika: Virastotyöaika
Tehtävä alkaa: 1.5.2019

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Notaarin tehtävän palkkaus määräytyy lautakunnan palkkausjärjestelmän vaativuusluokan 5 mukaisesti. Tehtäväkohtainen palkanosa on 2 345,00 euroa kuukaudessa. Lisäksi notaarin palkkaukseen kuuluu henkilökohtaiseen suoritukseen perustuva palkanosa enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkasta.

Ilmoittautumista koskevat tiedot

Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnalle osoitetut hakemukset pyydetään toimittamaan lautakunnan toimistoon, osoite PL 330, 00531 Helsinki (Käyntiosoite: Siltasaarenkatu 12 A, Helsinki) viimeistään 18.4.2019 klo 16.15. Hakemukset voi toimittaa myös sähköisesti osoitteeseen: kirjaamo@samu.fi. Hakemuksia ei palauteta.

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä:   1

Lisätietoja tehtävästä

Olli Häkkinen, johtaja 02951 63996 olli.hakkinen@samu.fi

54321
(0 votes. Average 0 of 5)