Postilakon vaikutus lisäselvityspyyntöihin, vastineisiin ja päätöksiin

Postilakko voi aiheuttaa pyydettyjen lisäselvityspyyntöjen ja vastineiden viivästymisen siten, että ne saapuvat perille vasta asetetutun määräajan jälkeen. Tätä ei pidetä lähettäjän virheenä, eikä SAMU ratkaise vireillä olevia muutoksenhakuasioita, joissa pyydetyt vastaukset ja vastineet voivat olla myöhässä postilakon takia. Määräajan pidennystä ei tämän vuoksi tarvitse pyytää.

Muista kirjeistä ja postilähetyksistä, joita ei nimenomaisesti ole pyydetty lähettämään SAMUlle, ei lautakunnassa voida olla tietoisia ja asioiden käsittely jatkuu postilakosta huolimatta. Tarvittaessa matkalla olevasta postilähetyksestä voi ilmoittaa sähköpostitse kirjaamo@samu.fi taikka arkisin klo 9-15 asiakaspalvelunumeroon 02951 63800.

SAMUn päätökset lähetetään sähköisesti postiin, jossa ne tulostetaan ja jaellaan tavallisina kirjelähetyksinä. Päätökset eivät siis tätä kautta lakon aikana saavuta vastaanottajia. Postin sähköiseen järjestelmään lähetetyt päätökset ovat kuitenkin luettavissa sähköisen OmaPosti-palvelun kautta. OmaPosti palvelusta ja sen käyttöönotosta, katso https://www.posti.fi/fi/henkiloille/omaposti