SAMUn antamia päätöksiä koskeva yleistiedoksianto

Seuraavia sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan antamia päätöksiä ei ole voitu antaa tiedoksi lain sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnasta (1299/2006) 14 §:n 3 momentin mukaisesti:

Asianosainen: Bergqvist, Jonas Wilhelm
päätöksen numero: 10081/23/39
Päätöksen antopäivä: 13.3.2024

Asianosainen: Stenroth, Maarit Maria Elisabeth
päätöksen numero: 30951/23/04
Päätöksen antopäivä: 14.3.2024

Asianosainen: Lemettinen, Jasper Jouko
päätöksen numero: 13356/23/05
Päätöksen antopäivä: 12.1.2024

Asianosainen: Vapalahti, Ida Amanda
päätöksen numero: 25491/23/04
Päätöksen antopäivä: 1.2.2024

Asianosainen: Stolpe, Lotta-Maaria
päätöksen numero: 28640/23/04
Päätöksen antopäivä: 7.2.2024

Asianosainen: Maunula, Elena
päätöksen numero: 16876/23/38
Päätöksen antopäivä: 6.3.2024

Asianosainen: Eriksson, Jenny Alexandra Maria
päätöksen numero: 19353/23/01
Päätöksen antopäivä: 15.2.2024

Päätös ja siihen liitetyt asiakirjat ovat saatavilla sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnassa. Osoite: Pasilan virastokeskus, Ratapihantie 7, 00520 Helsinki. Asiointi tapahtuu ajanvarauksella. Ajanvaraus keskiviikkoisin kello 9.00–12.00 ja 14.00–16.00 ja muina arkipäivinä kello 9.00–12.00 ja 13.00–15.00 asiakaspalvelunumerosta 0295 163 800 tai tiedustelemalla vapaita aikoja sähköpostitse: kirjaamo(at)samu.fi.

Tämä yleistiedoksianto pidetään nähtävillä sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan verkkosivulla 37 päivää julkaisupäivän jälkeen.

Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen 25.4.2024.