Sosiaaliturvan ja työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnat yhdistyivät 1.1.2018

By in
3228

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta ja työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta yhdistyivät 1.1.2018 sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnaksi (SAMU). Lautakuntien yhdistymisen keskeisenä tavoitteena on tehostaa muutoksenhakulautakuntien toimintaa ja poistaa hallinnollisia päällekkäisyyksiä. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnassa ja työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnassa vireillä olevat asiat siirtyvät käsiteltäviksi ja ratkaistaviksi sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakuntaan. Lautakuntien yhdistyminen ei edellytä toimenpiteitä muutoksenhakijalta.

54321
(1 vote. Average 1 of 5)