ylaosa3

Besvärsnämnden för social trygghet

Besvärsnämnden för social trygghet är en lagstadgad oberoende besvärsinstans som kan jämföras med en specialdomstol i socialförsäkringsärenden.

Besvärsnämnden för social trygghet (Somla) och besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden (TTLK ) slogs 1.1.2018 samman till besvärsnämnden för social trygghet (SAMU). Besvärsnämnden för social trygghet behandlar besvär över beslut som bl.a. Folkpensionsanstalten och arbetslöshetskassorna har fattat. Bestämmelser om nämndens verksamhet finns i lagen om besvärsnämnden för social trygghet (1299/2006). Ändring i besvärsnämndens beslut får sökas hos försäkringsdomstolen, som är högsta rättsinstans i socialförsäkringsärenden.

Databas över avgöranden

Anvisningar för sökande av ändring

SAMU i siffror år 2022

Genomsnittlig behandlingstid 7 månader

Besvär 42742 st

Avgöranden 40709 st

AKTUELLT

Kundservicetider 1.7.-16.8.2024
In SAMU.

SAMUs kundservice telefon är öppet från och med den 1. juli till 16. augusti vardagar klockan 9 -12 och klockan

Långsamhet och tillfälliga avbrott i SAMUs datasystem
In SAMU.

Uppdateringar görs i SAMUs datasystem, vilket orsakar långsamhet och tillfälliga avbrott. På måndag den 10 juni är systemet helt avstängt

SAMUs kontor är stängt på fredagen den 2 februari 2024
In SAMU.

SAMUs kontor är stängt på fredagen den 2 februari 2024 på grund av trafikstrejker. Kundtjänsttelefonen fungerar som vanligt. Vi beklagar