ylaosa3

Besvärsnämnden för social trygghet

Besvärsnämnden för social trygghet är en lagstadgad oberoende besvärsinstans som kan jämföras med en specialdomstol i socialförsäkringsärenden.

Besvärsnämnden för social trygghet (Somla) och besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden (TTLK ) slogs 1.1.2018 samman till besvärsnämnden för social trygghet (SAMU). Besvärsnämnden för social trygghet behandlar besvär över beslut som bl.a. Folkpensionsanstalten och arbetslöshetskassorna har fattat. Bestämmelser om nämndens verksamhet finns i lagen om besvärsnämnden för social trygghet (1299/2006). Ändring i besvärsnämndens beslut får sökas hos försäkringsdomstolen, som är högsta rättsinstans i socialförsäkringsärenden.

Databas över avgöranden

Anvisningar för sökande av ändring

SAMU i siffror år 2020

Genomsnittlig behandlingstid 6,5 månader

Besvär 43595 st

Avgöranden 45433 st

AKTUELLT

AKT-strejken och stödåtgärderna kan påverka postgången – Uppdatering den 6 mars 2023
In SAMU.

Uppdatering den 6 mars 2023 AKT-strejken avslutades den 21 februari och postflödet har normaliserats. Därför den tidigare aviserade förlängningen av

Kundservice telefon och kontor är stängda
In SAMU.

SAMUs kundservice telefon och kontor är stängda på grund av mötet på måndagen 27.2.2023. Vi ber om ursäkt för eventuella

Kundservice telefon och kontor är stängda
In SAMU.

SAMUs kundservice telefon och kontor är stängda på grund av ferietiden på fredagen 23.12.2022 och på fredagen 30.12.2022. Vi ber