ylaosa3

Besvärsnämnden för social trygghet

Besvärsnämnden för social trygghet är en lagstadgad oberoende besvärsinstans som kan jämföras med en specialdomstol i socialförsäkringsärenden.

Besvärsnämnden för social trygghet (Somla) och besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden (TTLK ) slogs 1.1.2018 samman till besvärsnämnden för social trygghet (SAMU). Besvärsnämnden för social trygghet behandlar besvär över beslut som bl.a. Folkpensionsanstalten och arbetslöshetskassorna har fattat. Bestämmelser om nämndens verksamhet finns i lagen om besvärsnämnden för social trygghet (1299/2006). Ändring i besvärsnämndens beslut får sökas hos försäkringsdomstolen, som är högsta rättsinstans i socialförsäkringsärenden.

Databas över avgöranden

Anvisningar för sökande av ändring

SAMU i siffror år 2020

Genomsnittlig behandlingstid 6,5 månader

Besvär 43595 st

Avgöranden 45433 st

AKTUELLT

Kundservice telefon och kontor är stängda
In SAMU.

SAMUs kundservice telefon och kontor är stängda på grund av ferietiden på fredagen 23.12.2022 och på fredagen 30.12.2022. Vi ber

Förändring i kundbetjäningens öppettider från 16.11.2022
In SAMU.

Från och med den 16 november kommer kundbetjäningen på onsdagar att skjutas framåt med en timme till kl 14-16. På

SAMUs kundservice telefon och kontor är stängda
In SAMU.

SAMUs kundservice telefon och kontor är stängda på grund av mötet på onsdagen 19.10.2022 klo 10-13. Vi ber om ursäkt