ylaosa3

Besvärsnämnden för social trygghet

Besvärsnämnden för social trygghet är en lagstadgad oberoende besvärsinstans som kan jämföras med en specialdomstol i socialförsäkringsärenden.

Besvärsnämnden för social trygghet (Somla) och besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden (TTLK ) slogs 1.1.2018 samman till besvärsnämnden för social trygghet (SAMU). Besvärsnämnden för social trygghet behandlar besvär över beslut som bl.a. Folkpensionsanstalten och arbetslöshetskassorna har fattat. Bestämmelser om nämndens verksamhet finns i lagen om besvärsnämnden för social trygghet (1299/2006). Ändring i besvärsnämndens beslut får sökas hos försäkringsdomstolen, som är högsta rättsinstans i socialförsäkringsärenden.

Databas över avgöranden

Anvisningar för sökande av ändring

SAMU i siffror år 2020

Genomsnittlig behandlingstid 6,5 månader

Besvär 43595 st

Avgöranden 45433 st

AKTUELLT

Inlämning av handlingar till SAMU under strejken
In SAMU.

Under strejken kanske det inte går att lämna handlingar på vanligt sätt i lobbyn. Strejken förväntas inte ha någon inverkan

Kundservice telefon och kontor är stängda
In SAMU.

SAMUs kundservice telefon och kontor är stängda på grund av ferietiden på torsdagen 23.12.2021 och på fredagen 31.12.2021. Vi ber

SAMU tar i bruk skyddad blankett
In SAMU

Använd en skyddad blankett för att på ett informationssäkert sätt sända meddelanden och dokument till nämnden. Till den skyddade blanketten