Framsidan

slide-1
Sosiaaliturva-asioiden
muutoksenhakulautakuntaBesvärsnämnden
för social trygghet
Sosiaaliturva-asioiden
muutoksenhaku-
lautakunta
Besvärsnämnden för social trygghet

Besvärsnämnden för social trygghet är en lagstadgad oberoende besvärsinstans som kan jämföras med en specialdomstol i socialförsäkringsärenden.

Besvärsnämnden för social trygghet (Somla) och besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden (TTLK ) slogs 1.1.2018 samman till besvärsnämnden för social trygghet (SAMU).

Besvärsnämnden för social trygghet behandlar besvär över beslut som bl.a. Folkpensionsanstalten och arbetslöshetskassorna har fattat. Bestämmelser om nämndens verksamhet finns i lagen om besvärsnämnden för social trygghet (1299/2006).

Ändring i besvärsnämndens beslut får sökas hos försäkringsdomstolen, som är högsta rättsinstans i socialförsäkringsärenden.

Verksamhet

Det här är SAMU

Behandlingsskeden

Så här framskrider ärendena

Kontaktuppgifter

Här hittar du alla våra kontaktuppgifter

Databas över avgöranden

SAMU i siffror
år 2020

Genomsnittlig behandlingstid

månader

Besvär

st.

Avgöranden

st.

Aktuellt