ylaosa3

Besvärsnämnden för social trygghet

Besvärsnämnden för social trygghet är en lagstadgad oberoende besvärsinstans som kan jämföras med en specialdomstol i socialförsäkringsärenden.

Besvärsnämnden för social trygghet (Somla) och besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden (TTLK ) slogs 1.1.2018 samman till besvärsnämnden för social trygghet (SAMU). Besvärsnämnden för social trygghet behandlar besvär över beslut som bl.a. Folkpensionsanstalten och arbetslöshetskassorna har fattat. Bestämmelser om nämndens verksamhet finns i lagen om besvärsnämnden för social trygghet (1299/2006). Ändring i besvärsnämndens beslut får sökas hos försäkringsdomstolen, som är högsta rättsinstans i socialförsäkringsärenden.

Databas över avgöranden

Anvisningar för sökande av ändring

SAMU i siffror år 2022

Genomsnittlig behandlingstid 7 månader

Besvär 42742 st

Avgöranden 40709 st

AKTUELLT

SAMUs kontor är stängt på fredagen den 2 februari 2024
In SAMU.

SAMUs kontor är stängt på fredagen den 2 februari 2024 på grund av trafikstrejker. Kundtjänsttelefonen fungerar som vanligt. Vi beklagar

SAMUs kundservice telefon och kontor är stängda 22.12. ja 29.12.2023
In SAMU.

SAMUs kundservice telefon och kontor är stängda på grund av semesterperiod på fredagen  22.12. och 29.12.2023. Vi ber om ursäkt

Ett fel på säkerhetsblanketten har reparerats
In SAMU.

På säkerhetsblanketten upptäckt fel har reparerats fredagen klockan 13.58