By in

SAMU flyttar till Böle

Besvärsnämnden för social trygghet flyttar till Böle förvaltningscentrum i oktober 2019. Flytten sker stegvis så, att alla funktioner är samlade på den nya adressen i början av november. Under oktober…