Behandlingstiden för anhängiga ärenden

By in
4084

Den genomsnittliga behandlingstiden för ärenden i besvärsnämnden för social trygghet är omkring 8 månader. I ärenden som gäller utkomstskyddsförmåner för arbetslösa är den genomsnittliga behandlingstiden omkring 10 månader. Behandlingstiden för ett enskilt besvärsärende kan ändå avvika från den genomsnittliga behandlingstiden.

54321
(28 votes. Average 3.36 of 5)