Nämndens sammansättning

Nämndens sammansättning

Besvärsnämnden för social trygghet tillsätts av statsrådet för fem år i sänder på förslag av Social- och hälsovårdsministeriet. Ordförandena för nämnden är överdirektören, två direktörer och högst fyra ordförande med uppdraget som bisyssla. Dessutom har nämnden juristmedlemmar, läkarmedlemmar och andra medlemmar med kännedom om ändringssökandenas förhållanden eller om förhållandena i arbetslivet och på arbetsmarknaden. Medlemmarna handlar under domaransvar.

Besvärsnämnden för socialtrygghets sammansättning

(situationen efter 11.10.2018, 1.3.2019, 5.5.2019 31.10.2019 och 2.4.2020 och 26.11.2020 och 6.4.2021 medlem förändringen)

 

Heltidsordförande:

vicehäradshövding Silja Romo

vicehäradshövding Jukka Lilleberg

juris kandidat Olli Häkkinen

 

Deltidsordförande:

juris magister Inka Hassinen

vicehäradshövding Pekka Järvinen

vicehäradshövding Heidi Nummela

vicehäradshövding Jan Hjelt

 

Juristmedlemmar:

vicehäradshövding Katriina Alaviuhkola

juris kandidat Arita Kaario

juris kandidat Pasi Järvinen

vicehäradshövding Jaakko Hannula

vicehäradshövding Kirsi Pohjolainen

juris kandidat Liisa Heinonen

vicehäradshövding Riitta-Maija Jouttimäki

juris kandidat Karoliina Nurmi

juris magister Hanna Tossavainen

juris kandidat Jaana Rissanen

juris magister Milja Tiainen

vicehäradshövding Eeva Vahtera

juris kandidat Marjaana Maisonlahti

 

Juristmedlemmarnas suppleanter:

juris kandidat Ari Pulkkinen

vicehäradshövding Anu Kangasjärvi

juris kandidat Kirsi Hyttinen

juris magister Mari Kuuvalo

juris magister Minna Levander

juris kandidat Pia Nissinen

juris kandidat Eija Piirilä

juris magister Kirsi Salo

vicehäradshövding Henna Huhtamäki

vicehäradshövding Susanna Siitonen

juris magister Marko Leimio

juris kandidat Eva Ojala

häradshövding Päivi Kantanen

juris kandidat Elina Isaksson

juris magister Nico Steiner

juris magister Mira Salonheimo

 

Läkarmedlemmar:

medicine doktor Jukka Kärkkäinen

medicine doktor Juha Nevalainen

specialistläkare i fysiatri Simo Järvinen

medicine doktor Leea Muhonen

medicine licentiant Heikki Pärnänen

specialistläkare i företagshälsovård Kristiina Mukala

medicine doktor, specialistläkare i ortopedi och traumatologi Teemu Helkamaa

Läkarmedlemmarnas suppleanter:

medicine licentiant Teppo Heikkilä

specialistläkare i neurotologi Hanna Kaltiainen

 

Medlemmar med kännedom om ändringssökandenas förhållanden:

Medlemmar som utnämnts på förslag av arbetsgivarföreningarnas mest representativa centralorganisationer:

sakkunnig Antti Tanskanen

sakkunnig Katja Miettinen

arbetsmarknadsjurist Juha Knuuti

 

suppleanter:

sakkunnigläkare Aili Rytivaara

regionexpert Jenni Ruokonen

arbetsmarknadsombudsman Suvi Kämäri

arbetsmarknadsjurist Maarit Lehtinen

 

Medlemmar som utnämnts på förslag av de mest representativa företagarorganisationerna och lantbruksföretagarorganisationerna:

arbetmarknadsdirektör Janne Makkula

 

suppleanter:

sakkunnig Marja Tallavaara

 

Medlemmar som utnämnts på förslag av arbetstagarnas och tjänstemännens mest representativa centralorganisationer:

chefen för sociala frågor Sinikka Näätsaari

forskningschef Antti Vierto

ekonom Seppo Nevalainen

ledande sakkunnig Katri Ojala

 

suppleanter:

ledande rådgivare Keijo Karhumaa

socialpolitisk sakkunnig Mari Kettunen

ledande sakkunnig Emmi Venäläinen

 

chefsekonom Ilkka Kaukoranta

socialpolitisk sakkunnig Egëzona Kllokoqi-Bublaku

 

Medlemmar som utnämnts på förslag av de mest representativa organisationerna som representerar förmånstagarna:

verksamhetsledare Timo Kokko

jurist Marjut Vuorela

jurist Henrik Gustafsson

intressebevakningschef Anne Perälahti

 

suppleanter:

specialsakkunnig Irene Vuorisalo

ledande jurist Sirkka Sivula

verksamhetsledare Anne Viita

verkställande direktör Jukka Tahvanainen

förhandssäkrande barnskydds sakkunnig Katarina Fagerström

 

Medlemmar med kännedom om förhållandena i arbetslivet och på arbetsmarknaden: medlemmar som utnämnts på förslag av arbetsgivarföreningarnas mest representativa centralorganisationer:

direktör Jyrki Hollmen

sakkunnig Katja Leppänen

ledande sakkunnig Riitta Wärn

 

suppleanter:

jurist Jenni Nisametdin

juridisk ombudsman Mikko Nyyssölä

skatteexpert Lauri Lehmusoja

ledande sakkunnig Mika Susi

sakkunnig Hannu Ylänen

juridiska ärendes chef Markus Äimälä

 

Medlemmar som utnämnts på förslag av arbetstagarnas och tjänstemännens mest representativa centralorganisationer:

chefen för arbetskraftspolitik Pirjo Väänänen

ekonom heikki Taulu

jurist Samppa Koskela

 

suppleanter:

jurist Paula Ilveskivi

jurist Inka Douglas

arbetskraftspolitisk sakkunnig Alli Tiensuu

jurist Juha Juntunen

ledande sakkunnig Hanna-Maija Kause

ekonom Antti Koskela