Organisation och personal

Organisation och personal

Besvärsnämnden för social trygghet har fyra avdelningar: socialförsäkringsavdelningen, sjukförsäkringsavdelningen, avdelningen för utkomstskydd för arbetslösa och förvaltningsavdelningen. Nämnden leds av överdirektören, som samtidigt är direktör för socialförsäkringsavdelningen. Överdirektören och direktörerna för de andra rättskipningsavdelningarna är också ordförande för sektioner. Förvaltningsavdelningen leds av en förvaltningschef som svarar för nämndens ekonomi- och personalförvaltning samt för leverantörssamarbetet i fråga om tjänster som lagts ut på entreprenad.

Vid nämnden arbetar dessutom jurister, notarier och kontorspersonal som svarar för beredningen och föredragningen av ärenden, ser till att besluten utarbetas och postas samt sköter andra uppgifter som hör ihop med behandlingen. Sammanlagt uppgår nämndens personal till strax över hundra anställda.