Statistik och dokument

Statistik och dokument

Statistiken här nedan över den tid ärendena varit anhängiga innehåller mer detaljerade uppgifter om behandlingstiderna. Uppgifterna från tiden före år 2018 har samlats in hos de två nämnder (Somla och TTLK) som föregick SAMU. Statistiken kan laddas ner i form av PDF-dokument.

Statistik över avgörandena

Somla

Statistik över avgörandena 2016
Statistik över avgörandena 2015

TTLK
Statistik över avgörandena 2015
Statistik över avgörandena 2014

Statistik över anhängiggjorda och avgjorda ärenden

Somla
Statistik över anhängiggjorda och avgjorda ärenden 2016
Statistik över anhängiggjorda och avgjorda ärenden 2015

TTLK
Statistik över anhängiggjorda och avgjorda ärenden 2015
Statistik över anhängiggjorda och avgjorda ärenden 2014

Statistik över den tid ärendena varit anhängiga

Somla
Statistik över den tid ärendena varit anhängiga 2015
Statistik över den tid ärendena varit anhängiga 2014

TTLK
Statistik över den tid ärendena varit anhängiga 2015
Statistik över den tid ärendena varit anhängiga 2014

Resultatavtal

Somla
Resultatavtal 2017
Resultatavtal 2016

Samu
Resultatavtal 2018

Verksamhetsberättelser

Somla
Verksamhetsberättelse 2016
Verksamhetsberättelse 2015

Ställningstaganden till verksamhetsberättelsen

Somla
Ställningstagande till verksamhetsberättelsen 2016
Ställningstaganden till verksamhetsberättelsen 2015