By in

SAMU flyttar till Böle

Besvärsnämnden för social trygghet flyttar till Böle förvaltningscentrum i oktober 2019. Flytten sker stegvis så, att alla funktioner är samlade på den nya adressen i början av november. Under oktober…

By in

Två besvärsnämnder slogs ihop till en 1.1.2018

Besvärsnämnden för social trygghet (Somla) gick 1.1.2018 samman med besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden (TTLK).  Den nya nämnden heter besvärsnämnden för social trygghet (SAMU). Det främsta målet för sammanslagningen är att effektivisera…

By in

Behandlingstiden för anhängiga ärenden

Den genomsnittliga behandlingstiden för ärenden i besvärsnämnden för social trygghet är omkring 8 månader. I ärenden som gäller utkomstskyddsförmåner för arbetslösa är den genomsnittliga behandlingstiden omkring 10 månader. Behandlingstiden för…