By in

Två besvärsnämnder slogs ihop till en 1.1.2018

Besvärsnämnden för social trygghet (Somla) gick 1.1.2018 samman med besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden (TTLK).  Den nya nämnden heter besvärsnämnden för social trygghet (SAMU). Det främsta målet för sammanslagningen är att effektivisera…

By in

Behandlingstiden för anhängiga ärenden

Den genomsnittliga behandlingstiden för ärenden i besvärsnämnden för social trygghet är omkring 10 månader. Behandlingstiden för ett enskilt besvärsärende kan ändå avvika från den genomsnittliga behandlingstiden.