Elektronisk kommunikation

'

Besvärsnämnden tillämpar lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet. Nämnden kan ta via e-post emot bifogade filer som har sparats i något av följande format: txt, doc, rtf, html och pdf. Maximistorleken för bifogade filer är 20 megabyte. Det är inte tillsvidare möjligt att använda sig av andra elektroniska kommunikationsmedel.

Observera att besvärsnämndens e-postförbindelse är oskyddad! Information som ska hemlighållas eller annars är känslig bör därför inte sändas via e-post.