Elektronisk kommunikation

'

Besvärsnämnden tillämpar lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet. Nämnden kan ta via e-post emot bifogade filer som har sparats i något av följande format: txt, doc, rtf, html och pdf. Maximistorleken för bifogade filer är 20 megabyte. Det är inte tillsvidare möjligt att använda sig av andra elektroniska kommunikationsmedel.

Observera att besvärsnämndens e-postförbindelse är oskyddad! Information som ska hemlighållas eller annars är känslig bör därför inte sändas via e-post. Vid behov kan du be registraturen (adress: kirjaamo(at)samu.fi) skicka krypterad e-post. Genom att svara på den kan du skicka in också sådana uppgifter som är sekretessbelagda eller känsliga.

Tilläggsutredning kan ges in också via den myndighet eller det organ som fattat beslut i första instans. Beslutsfattarna i första instans informerar själva om möjligheterna att kommunicera elektroniskt med dem.