Kontaktuppgifter

Besvärsnämnden för social trygghet

På finska – Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta

Englanniksi – The Social Security Appeal Board

Postadress:
PB 39
00521 Helsingfors

Besöksadress:

Böle förvaltningscentrum

Bangårdsvägen 7
00520 Helsingfors

Personliga besök:

Handlingar kan ges in vardagar under tjänstetid kl. 8.00–16.15 i Böle förvaltningscentrums info.

Andra personliga besök efter tidsbeställning.

Tidsbeställning kan göras vardagar kl. 9.00–12.00 ja 13.00–15.00. på kundtjänstnumret 0295 163 800. Du kan också höra dig för om lediga tider genom att skicka e-post till adressen kirjaamo(at)samu.fi. Uppge i samband med tidsbeställningen ditt namn och gärna ärendenumret samt vad saken gäller.

Var beredd på att visa upp ID-kort eller pass vid det personliga besöket.

Vi informerar om avvikande öppettider på sidan Aktuellt/Meddelanden.

Obs. Vid ett personligt besök är det inte möjligt att få mer omfattande betjäning än per telefon eller e-post. Vi rekommenderar att du använder kundtjänstnumret för att boka tid, eftersom de flesta frågor då kan redas ut utan att ett personligt besök behövs.

Telefonnummer:
Växel: 0295 163 801
Kundbetjäning: 0295 163 800
Kundbetjäningen ger upplysningar och svarar på frågor om ärenden som är anhängiga.
Telefonbetjäning vardagar kl. 9.00–12.00 och 13.00–15.00.

Vi informerar om avvikande öppettider på sidan Aktuellt/Meddelanden

Samtalsavgifter enligt uppringarens operatörs prislista.
– Lokalnätsavgift debiteras för samtal från telefoner i det fasta telefonnätet
– Mobilsamtalsavgift debiteras för samtal från mobiltelefoner
– Utlandssamtalsavgift debiteras för samtal från utlandet

Fax:
09 876 4334
E-post:
kirjaamo(at)samu.fi
fornamn.efternamn(at)samu.fi

Skyddad blankett:
Använd en skyddad blankett för att på ett informationssäkert sätt sända meddelanden och dokument till nämnden. Till den skyddade blanketten kommer du genom att i tjänsten suomi.fi identifiera dig med dina nätbankskoder eller med ett chipförsett identitetskort. De identifikationsuppgifter som överförs är namn och personbeteckning. Till blanketten kommer du via den här länken.

Tjänsten suomi.fi upprätthålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Nätfakturering:
Adress för nätfakturor: EDI-kod: 003728413667
Operatör: OpusCapita Group Oy
Förmedlarkod: E204503

FO-nummer:

2841366-7