Kontaktuppgifter

Besvärsnämnden för social trygghet

På finska – Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta

Englanniksi – The Social Security Appeal Board

Postadress:
PB 330
00531 Helsingfors

Besöksadress:
Broholmsgatan 12 A, 5 vån.
00530 Helsingfors
Kansliet är öppet vardagar kl. 8.00–16.15

Telefonnummer:
Växel: 0295 163 801
Kundbetjäning: 0295 163 800
Kundbetjäningen ger upplysningar och svarar på frågor om ärenden som är anhängiga.
Telefonbetjäning vardagar kl. 9.00–15.00.
Samtalsavgifter enligt uppringarens operatörs prislista.
– Lokalnätsavgift debiteras för samtal från telefoner i det fasta telefonnätet
– Mobilsamtalsavgift debiteras för samtal från mobiltelefoner
– Utlandssamtalsavgift debiteras för samtal från utlandet

Fax:
09 876 4334
E-post:
kirjaamo(at)samu.fi
fornamn.efternamn(at)samu.fi

Adress för nätfakturor:
EDI-kod: 003728413667
Operatör: OpusCapita Group Oy
Förmedlarkod: E204503