Rättsfall

Rättsfall

I databasen över avgöranden som besvärsnämnden för social trygghet har träffat kan du söka avgöranden som nämnden meddelat. Databasen började uppdateras 1.9.2008.

Gå till besvärsnämnden för social trygghets databas

I den databas som förvaltades av den tidigare separata besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden (TTLK) har avgöranden om utkomstskydd för arbetslösa och lönegaranti samlats.

Gå till besvärsnämnden för utkomstskyddsärendens databas