SAMU flyttar till Böle

By in
861

Besvärsnämnden för social trygghet flyttar till Böle förvaltningscentrum i oktober 2019. Flytten sker stegvis så, att alla funktioner är samlade på den nya adressen i början av november. Under oktober är möjligheterna att arrangera personliga besök begränsade – närmare information om det här ges i samband med eventuella tidsbeställningar. Handlingar kan lämnas in på den gamla adressen fram till fredagen 11.10.2019. Från och med 14.10 tas handlingar emot vid receptionsdisken i Böle förvaltningscentrum. Kundbetjäningen per telefon fortgår liksom tidigare, och eventuella undantagsarrangemang som flytten medför kommer att meddelas på sidan Aktuellt.
De nya adresserna:
Besöksadress:
Böle förvaltningscentrum
Bangårdsvägen 7, 00520 Helsingfors (ingång till tredje våningen endast via receptionsdisken)
Postaddress: PB 39, 00521 Helsingfors
Telefonnumren och e-postadresserna förblir oförändrade
Närmare information om Böle förvaltningscentrum (på finska):

Ratapihantie 7 Pasilan virastokeskus, Helsinki

54321
(0 votes. Average 0 of 5)