Till ändringssökanden

Anvisningar för sökande av ändring

Den myndighet eller det organ som fattat beslutet i första instans fogar till sitt beslut en besvärsanvisning där det berättas hur du kan söka ändring, dvs. anföra besvär. Anför besvären skriftligen och inom utsatt tid. Om du är missnöjd med beslutet, följ då de anvisningar för sökande av ändring som har bifogats till det.