Anförande av besvär över nämndens beslut

Du får anföra besvär över besvärsnämndens beslut hos försäkringsdomstolen. Om du är missnöjd med ett beslut som besvärsnämnden för social trygghet har fattat, följ då de anvisningar för sökande av ändring som har bifogats till beslutet.