Elektronisk kommunikation

Besvärsnämnden tillämpar lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet. Nämnden kan via e-post eller på en skyddad blankett ta emot bifogade filer som har sparats i ett allmänt förekommande format, till exempel .txt, .doc, .rtf, .html, .jpg, .png eller .pdf. Maximistorleken för bifogade filer är 20 megabyte.

Observera att besvärsnämndens e-postförbindelse är oskyddad! Information som ska hemlighållas eller annars är känslig bör därför inte sändas via e-post, utom ifall du har tillgång till programvara som krypterar e-post. Observera när du skickar e-post också att det i vanliga fall går att identifiera avsändaren bara om e-postadressen har angetts som kontaktuppgift redan i den ursprungliga besvärsskriften.

Använd en skyddad blankett för att på ett informationssäkert sätt sända meddelanden och dokument till nämnden. Till den skyddade blanketten kommer du genom att i tjänsten suomi.fi identifiera dig med dina nätbankskoder eller med ett chipförsett identitetskort. De identifikationsuppgifter som överförs är namn och personbeteckning. Till blanketten kommer du via den här länken. Tjänsten suomi.fi upprätthålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Använd den skyddade blanketten bara om du själv är part.  Personbeteckningen för den som har identifierat sig skrivs ut i dokumenten, på så sätt kan parterna få kännedom om den! Ombud, arbetsgivare, myndigheter och andra motsvarande aktörer ska använda skyddad e-post.

Tilläggsutredning kan ges in också via den myndighet eller det organ som fattat beslut i första instans. Beslutsfattarna i första instans informerar själva om möjligheterna att kommunicera elektroniskt med dem.