Tilläggsutredning

Ge in tilläggsutredningen i ett så tidigt skede som möjligt för att ärendets fortsatta behandling ska löpa smidigt. Parterna hörs skriftligen om tilläggsutredningen, om det inte är uppenbart onödigt. Vanligtvis har parterna 14–30 dagar på sig att ge ett utlåtande. Om hörandet måste utföras först i behandlingens slutskede, förlängs behandlingstiden. Besvärsnämnden för social trygghet kan inhämta tilläggsutredning också på eget initiativ hos t.ex. parter, producenter av hälsotjänster eller andra myndigheter.

Du kan också ge in tilläggsutredningen via den myndighet eller det organ som fattat beslutet i första instans. Myndigheten eller organet överväger då om den själv kan rätta sitt beslut. Om ingen självrättelse görs, skickar myndigheten eller organet tilläggsutredningen och ett utlåtande om den till besvärsnämnden.