Två besvärsnämnder slogs ihop till en 1.1.2018

By in
847

Besvärsnämnden för social trygghet (Somla) gick 1.1.2018 samman med besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden (TTLK).  Den nya nämnden heter besvärsnämnden för social trygghet (SAMU). Det främsta målet för sammanslagningen är att effektivisera besvärsnämndernas verksamhet och att eliminera överlappningar i fråga om administrativa uppgifter. Ärenden som var anhängiga vid Somla eller TTLK har överförts till behandling och avgörande i SAMU. Sammanslagningen förutsätter inga åtgärder av ändringssökandena.

54321
(0 votes. Average 0 of 5)