Yleistiedoksianto asiassa SAMU 38735/23/04 18.6.2024

Asianosainen: Viinikka, Jan Rainer
Asia: Kansaneläkelaitoksen 16.9.2022 antamaa päätöstä koskeva poistohakemus.

Kansaneläkelaitoksen poistohakemus ja siihen liitetyt asiakirjat ovat saatavilla sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnassa. Osoite: Pasilan virastokeskus, Ratapihantie 7, 00520 Helsinki. Asiointi tapahtuu ajanvarauksella. Ajanvaraus keskiviikkoisin kello 9.00–12.00 ja 14.00–16.00 ja muina arkipäivinä kello 9.00–12.00 ja 13.00–15.00 asiakaspalvelunumerosta 0295 163 800 tai tiedustelemalla vapaita aikoja sähköpostitse: kirjaamo(at)samu.fi.

Tämä yleistiedoksianto pidetään nähtävillä sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan verkkosivulla 37 päivää julkaisupäivän jälkeen.

Asianosaiselle varataan mahdollisuus antaa vastineensa poistohakemuksen johdosta. Mahdollinen kirjallinen vastine on toimitettava sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnalle 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisupäivästä lukien. Vastineen antamatta jättäminen ei estä asian ratkaisemista.

Julkaistu 18.6.2024