Inlämning av handlingar till SAMU under strejken

Under strejken kanske det inte går att lämna handlingar på vanligt sätt i lobbyn. Strejken förväntas inte ha någon inverkan på posttrafiken.

Om du inte kan lämna handlingar i lobbyn på vanligt sätt på grund av strejken:

  • Ring SAMUs kundtjänst 0295 163 800 och ordna med att handlingarna ska hämtas från lobbyn.
  • Kundtjänst svarar klockan 9-12 och 13-15.
  • Använd annars post. Om handlingen måste lämnas in inom tidsfristen, kontakta kundtjänst eller adressen kirjaamo@samu.fi för att förlänga tidsfristen.

Ytterligare information: SAMU kundtjänst 0295 163 800 (9-12 och 13-15) och www.samu.fi