Hur poststrejken inverkar på begäranden om tilläggsutredning samt på bemötanden och beslut

By in
681

Poststrejken kan leda till att begärda tilläggsutredningar och bemötanden fördröjs så att de anländer till SAMU först efter utsatt tid. Det betraktas inte som avsändarens fel, och SAMU avgör inte anhängiga besvärsärenden där begärda svar och bemötanden kan vara försenade på grund av poststrejken. Man behöver inte begära förlängning av tidsfristen på grund av det här.

Sådana brev och postförsändelser som SAMU inte uttryckligen har begärt kan nämnden inte vara medveten om, och behandlingen av ärenden fortgår trots poststrejken. Vid behov kan man underrätta SAMU om en postförsändelse som är på väg. Det gör man genom att skicka e-post till adressen kirjaamo@samu.fi eller genom att vardagar kl. 9–15 ringa till kundbetjäningsnumret 02951 63800.

SAMU:s beslut skickas elektroniskt till Posten , där de skrivs ut för att sedan delas ut som vanliga brevförsändelser. Den vägen når besluten alltså inte mottagarna medan strejken pågår. Beslut som har sänts till Postens elektroniska system kan dock läsas i e-tjänsten OmaPosti. Information om OmaPosti och hur den tas i bruk finns på https://www.posti.fi/sv/privat/omaposti.​

54321
(0 votes. Average 0 of 5)